Băng in nhãn Canon 6mm / 9mm / 12mm 

Màu trắng :

            3476A023  M-11-6W : 6mm

             3476A024  M-11-9W : 9mm

             3476A025  M-11-12W : 12mm

Màu vàng :

            3476A026  M-11-6Y : 6mm

            3476A027  M-11-9Y : 9mm

            3476A028  M-11-12Y : 12mm

Chiều dài Tape : 30 mét

Băng nhãn ( Tape ) dùng cho máy in ống số Canon Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Pro2/STD.

Product Not Found

HDSD KX-TES824

CO (Center Office)
Đường trung kế bưu điện thuê về. Còn gọi là đầu vào.
Ext (Extension)
Máy nhánh trong văn phòng. Còn gọi là đầu ra của tổng đài.