Brother

Nhãn địa chỉ chuẩn - kích thước 29mm x 90mm

Nhãn vận chuyển - kích thước 62mm x 100mm

Nhãn tập hồ sơ - kích thước 17mm x 87mm

Nhãn đa chức năng - kích thước 17mm x 54mm

Nhãn địa chỉ lớn - kích thước 38mm x 90mm

Nhãn địa chỉ nhỏ - kích thước 29mm x 62mm

Nhãn in liên tục 12mm x 30.48m

Nhãn in liên tục 102mm x 30.48m

Nhãn in tốc độ cao 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.800.000 1.566.000

Nhãn in tốc độ cao 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.000.000 1.740.000

Nhãn in tốc độ cao 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.350.000 1.984.000

Nhãn in tốc độ cao 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.750.000 2.322.000

Nhãn in tốc độ cao 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

3.350.000 2.830.000

Ống co nhiệt 5.8mm - Dùng cho Brother P-Touch

800.000 696.000

Ống co nhiệt 8.8mm - Dùng cho Brother P-Touch

900.000 783.000

Ống co nhiệt 11.7mm - Dùng cho Brother P-Touch

1.000.000 870.000
Showing 1 – 16 of 116 results