Brother

Nhãn địa chỉ chuẩn - kích thước 29mm x 90mm

Nhãn vận chuyển - kích thước 62mm x 100mm

Nhãn tập hồ sơ - kích thước 17mm x 87mm

Nhãn đa chức năng - kích thước 17mm x 54mm

Nhãn địa chỉ lớn - kích thước 38mm x 90mm

Nhãn địa chỉ nhỏ - kích thước 29mm x 62mm

Nhãn in liên tục 12mm x 30.48m

Nhãn in liên tục 102mm x 30.48m

Nhãn in tốc độ cao 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.400.000

Nhãn in tốc độ cao 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.618.000

Nhãn in tốc độ cao 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.910.000

Nhãn in tốc độ cao 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.200.000

Nhãn in tốc độ cao 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.720.000

Băng mực in ống - Ribbon Cassette for Tube

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Showing 1 – 16 of 107 results