Chấm công - Kiểm soát ra vào

Chấm công / Kiểm soát cửa bằng vân tay

3.380.000₫

Chấm công / Kiểm soát cửa vân tay + Thẻ cảm ứng

5.280.000₫

Chấm công / Kiểm soát cửa vân tay + Thẻ cảm ứng + Password

Chấm công / Kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng

3.150.000₫
Hiển thị tất cả 4 kết quả