THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Nhãn giấy bế sẵn 102mm x 152mm , 270 labels/roll .

Nhãn giấy bế sẵn 102mm x 50mm x 810pcs

Nhãn giấy bế sẵn 76mm x 26mm x 1500pcs

Nhãn giấy bế sẵn 51mm x 26mm x 1500pcs

Máy in nhãn giấy công nghiệp

Máy in nhãn chuyên nghiệp

Máy in nhãn giấy công nghiệp

Băng mực in ống - Ribbon Cassette for Tube

460.000 388.000

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

370.000 312.000

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

430.000 363.000

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

560.000 473.000

Nhãn in bảng tên 24mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

580.000 490.000

Nhãn tiêu chuẩn 36mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

680.000 575.000

Nhãn tiêu chuẩn 6mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

320.000 270.000

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

370.000 330.000

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đỏ nền trắng ( Red on White )

370.000 312.000
Showing 49 – 64 of 309 results