Nhãn bạc - HGE / HSE - In Ống

Nhãn in tốc độ cao 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.400.000₫

Nhãn in tốc độ cao 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.618.000₫

Nhãn in tốc độ cao 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.910.000₫

Nhãn in tốc độ cao 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.200.000₫

Nhãn in tốc độ cao 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.720.000₫

Băng mực in ống - Ribbon Cassette for Tube

Nhãn bạc 12mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

487.000₫

Nhãn bạc 18mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

505.000₫

Nhãn bạc 24mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

592.000₫

Nhãn bạc 36mm - Chữ đen nền bạc mờ ( Black on Matt Silver )

644.000₫

Ống lồng đầu cốt dùng cho máy in đầu cốt chuyên nghiệp

Hiển thị tất cả 11 kết quả