Thiết bị an ninh (Hero)

Bộ chuông cửa màn hình màu 3.5"

CAMERA THÂN TRỤ IP 2MP

Bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa - TCP/IP NETWORKING

Kiểm soát ra vào & chấm công bằng Vân tay + Thẻ + Khuôn mặt

Showing all 4 results