THIẾT BỊ AN NINH

Camera Dome hồng ngoại , công nghệ HD-CVI 2.0 Megapixel

Camera IP / Thân hồng ngoại / 1.0 Megapixel / Chuẩn IP66

Camera IP / Thân hồng ngoại / 1.3 Megapixel / Chuẩn IP66

Camera IP / Thân hồng ngoại / 2.0 Megapixel / Chuẩn IP66

Đầu ghi hình 16 kênh - IP

Đầu ghi hình HD-CVI / 16 kênh

Camera IP / Dome hồng ngoại / 1.0 Megapixel

Camera IP / Dome hồng ngoại / 3.0 Megapixel

Camera IP / Dome hồng ngoại / 5.0 Megapixel

Camera IP / Dome hồng ngoại / 1.3 Megapixel

Camera IP / Dome hồng ngoại / 2.0 Megapixel

Camera IP / Dome hồng ngoại / 1.0 Megapixel

Camera IP / Dome hồng ngoại / 1.0 Megapixel / Chuẩn IP67

Camera IP / Dome hồng ngoại / 1.3 Megapixel / Chuẩn IP67

Camera IP / Dome hồng ngoại / 3.0 Megapixel / Chuẩn IP67

IR NETWORK HOUSING CAMERA / 3.0 Megapixel / IP66

Showing 81 – 96 of 119 results