THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Nhãn in tốc độ cao 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

1.800.000 1.566.000

Nhãn in tốc độ cao 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.000.000 1.740.000

Nhãn in tốc độ cao 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.350.000 1.984.000

Nhãn in tốc độ cao 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

2.750.000 2.322.000

Nhãn in tốc độ cao 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

3.350.000 2.830.000

Ống co nhiệt 5.8mm - Dùng cho Brother P-Touch

800.000 696.000

Ống co nhiệt 8.8mm - Dùng cho Brother P-Touch

900.000 783.000

Ống co nhiệt 11.7mm - Dùng cho Brother P-Touch

1.000.000 870.000

Ống co nhiệt 17.7mm - Dùng cho Brother P-Touch

1.100.000 957.000

Máy in nhãn dành cho văn phòng chuyên nghiệp

Máy in nhãn dành cho văn phòng - Giao diện tiếng Việt

Máy in nhãn dành cho văn phòng , LCD màu , Tiếng Việt

Máy in nhãn chuyên dụng cho công trình

Máy in nhãn chuyên dụng cho công trình

Dòng máy in nhãn / in ống co nhiệt đánh dấu dây chuyên nghiệp .

Máy in nhãn chuyên dụng cho công trình

Showing 17 – 32 of 309 results