THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

Máy liên lạc tầm xa HF tích hợp định vị vệ tinh

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm cầm tay

Máy bộ đàm cầm tay

Máy bộ đàm cầm tay

Máy bộ đàm cầm tay chuyên nghiệp

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm cầm tay chuyên nghiệp

Máy bộ đàm cầm tay chuyên nghiệp

TRẠM CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU VERTEX STANDARD VXR-7000 - REPEATER

TRẠM CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU VERTEX STANDARD VXR-9000 - REPEATER

Thiết bị ghi âm độc lập 8 line

Thiết bị ghi âm độc lập 1 line điện thoại

Thiết bị ghi âm và trả lời tự động 1 line

Showing 273 – 288 of 293 results